CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
От 07 до 09 април се провежда Седмицата на ПВ и закрилата на ИС в Русенския университет Print
        Инициативата на Патентно ведомство за популяризиране на индустриалната собственост продължава, от 07 до 09 април 2009 г., със Седмицата на Патентното ведомство и закрилата на индустриалната собственост в Русенския университет „Ангел Кънчев”.
        Събитието беше официално открито от председателя на Патентното ведомство Костадин Манев и зам.-ректора по учебната работа на по Русенския университет, доц. д-р Борислав Ангелов. На откриването присъстваха и директорът на научноизследователския сектор към университета, доц. д-р Иван Колев, г-жа Емилия Лехова, директор на университетската библиотека, председателят на Русенската стопанска камара Ганчо Ганчев, служители на Патентното ведомство.
        Инициативата сe организира в сътрудничество и с любезното съдействие на Русенския университет и създадения към него информационно-консултативен център по ИС - IPPoint, като активен партньор на Ведомството в усилията му за повишаване на осведомеността и за популяризиране на системата за индустриална собственост в академичните среди.
        В продължение на три дни участниците имат възможност както да чуят интересни презентации на лектори от Патентното ведомство, така и да участват в кръгли маси и дискусии по теми, посветени на закрилата на изобретенията, марките, с акцент върху марката и дизайна на Общността, на разпространението на знания и обучението в областта на индустриалната собственост в университетите, на възможностите за сътрудничество с международните институции за насърчаване на използването на системата за ИС в различните й аспекти.
През първите два дни беше изнесена презентация на тема „Основни познания за обектите на индустриалната собственост, както и лекции на тема „Ползи от правната закрила на марката и дизайна на Общността с акцент върху марката на Общността”. Председателят на Патентното ведомство Костадин Манев изнесе пред студенти и преподаватели от юридическия факултет лекция на тема „Правна закрила на ИС в България”, към която беше проявен голям интерес.
        В рамките на събитието, във фоайето на Русенския университет, са организирани и изложбени щандове, на които са представени информационни материали на Патентното ведомство, СОИС и ЕПВ и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – OHIM.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account