CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Международен форум „Антикризисно развитие чрез пазара на интелектуална собственост” Print

            На 23 и 24 април 2009 г., в Москва, ще се проведат Международен форум „Антикризисно развитие чрез пазара на интелектуална собственост” и годишно специализирано международно изложение „Интелектуална собственост – 2009”.

            Събитията ще преминат под егидата и с участието на ръководители от Комитети и Комисии към двете камари на Парламента на Русия, министерства и ведомства, Министерството на правосъдието на Руската Федерация, Федералния институт за индустриална собственост /РОСПАТЕНТ/, Националната агенция за управление на зоните с особено икономическо значение (РосОЭЗ), Международния съюз на производителите, Руската академия на науките, корпорации и университети. От българска страна участие ще вземат Министерство на образованието и науката, Българската агенция за инвестиции и Фондация „Устойчиво развитие за България” и Патентното ведомство. Целта на предстоящите мероприятия е да бъдат набелязани сериозни мерки за насърчаване на иновационната активност чрез обобщаване на руския и световния опит в областта, набелязване на проблемните области за иновационния процес и начините за решение на представените проблеми на национално и световно ниво, създаване на условия за преход към иновационна икономика чрез формирането на съвременен пазар за обекти на интелектуална собственост и обединяването на усилията на държавата, науката и бизнеса, осъществяване на делови контакти между фирми и организации в сферата на интелектуалната собственост.

            Оганизаторите на форума си поставят за задача да извършат мониторинг на правните и икономическите отношения в областта на интелектуалната собственост, свързани с развитието на предприемачеството и разработването на конкурентоспособни продукти чрез използването на интелектуалната собственост, определяне на проблемите и перспективите на иновационното развитие, създаване на постоянно действаща платформа за демонстриране на постиженията и закрилата на интересите на авторите и изобретателите.


За повече подробности:

Програма
Условия за участие във форума
Условия за участие в изложбата
Заявка за участие във форума
Заявка за участие в изложбата

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account