CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Подготвен е проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн Print
            Законът за промишления дизайния (ЗПД) е в сила от 15.12.1999 г. и за своето почти 10-годишно прилагане показа необходимост от промяна в режима на експертиза на заявките за регистрация на промишлени дизайни, породена от трайното установяване на пазарните обществени отношения в Република България и от уеднаквяване на правния режим в страната с практиката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн), Аликанте, Испания,  администриращо марката и дизайна на Общността.

            Промените, които се предлагат с настоящия законопроект, могат да бъдат групирани в три основни направления: промени, засягащи общите положения в ЗПД (глава „Първа”), промени относно материално-правните норми, регламентиращи регистрацията на дизайните (глава „Втора”) – разпореждането с правото върху промишлен дизайн, и заличаването на  регистрацията и промени по отношение на  производството, което се развива в Патентното ведомство по дадена заявка за регистрация на промишлен дизайн (глава „Трета”).
            За повече информация:
Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн и мотиви към него

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account