КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Габрово се проведе втората Седмица на ПВ и закрилата на ИС в българските университети Печат
            На 16 и 17 март 2009 г., в Техническия университет (ТУ) – Габрово се проведе поредната Седмица на Патентното ведомство и защитата на индустриалната собственост в българските университети. Събитието беше открито от председателя на Патентното ведомство К.Манев, ректора на ТУ – Габрово доц. д-р инж. Дешка Маркова, заместник-ректора по учебната дейност доц. д-р инж. Христо Христов, заместник-ректора по научноизследователската дейност доц. д-р инж. Райчо Иларионов, областния управител на област Габрово Светлозар Тодоров и изпълнителния директор на Габровската ТПП Галина Михнева.
            В рамките на събитието, в библиотеката на ТУ – Габрово, бяха организирани изложбени щандове, на които бяха представени информационни материали на Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – OHIM, където всички желаещи получиха информация относно интересуващите ги въпроси, свързани с работата на ПВ. Със свои щандове бяха представени и IP point – Габрово и Центъра за трансфер на технологии към ТУ – Габрово.
            Събитието беше посетено от преподаватели, студенти, представители на бизнеса и журналисти.
            В рамките на Седмицата на ПВ бяха проведени две кръгли маси: „Ползи от правната закрила на марката и дизайна на Общността” и „Изобретението: създаване, патентоване, реализация”, както и презентация на тема „Основни познания за обектите на ИС”.
            На 17 март се състоя и среща на ръководителите и представители на двете институции, по време на която бяха проведени конструктивни разговори и бяха набелязани възможните форми на бъдещо сътрудничество при популяризиране на закрилата на индустриалната собственост и обучението на студенти и докторанти в областта ИС, най-важните от които са: участие на лектори от Патентното ведомство и поканени от него чужди лектори в различни програми за обучение, съдействие при подготовката на конкретни теми и модули за обучение, вкл. за магистърска програма по дисциплината „Закрила на индустриална собственост”, разработване на програма за стажанти в Патентното ведомство, организиране на съвместни дискусионни кръгли маси на тема „Закрилата на индустриалната собственост” на ниво ръководство на университети и висши ръководители на държавни институции от областта, които за помогнат за обединяване на усилията на всички участници при популяризиране на ИС, закрилата и пазарната й реализация; споделяне на добри практики и т.н.В знак на благодарност за оказаното съдействие от страна на ТУ – Габрово и IP point към университета, председателят на ПВ К.Манев връчи на ректора доц. Дешка Маркова кристал с монограм на ПВ.

img_1708img_1649 
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка