CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Успешно начало на инициативата на ПВ - Седмица на закрилата на ИС в българските университети Print

        На 13 март 2009 г., заместник-председателят на Патентнто ведомство Маргарита Недялкова и зам.-ректорът на Техническия университет, доц. Иван Иванов, официално закриха първата, пилотна Седмица на Патентното ведомство и защитата на индустриалната собственост в българските университети.

        Инициативата,  организирана в сътрудничество и с  любезното съдействие на Техническия университет – Варна, като активен партньор на Ведомството в усилията му за повишаване на осведомеността и за популяризиране на системата за индустриална собственост в академичните среди, събра на едно място студенти, преподаватели, представители на научноизследовотелски звета, центрове за трансфер на технологии и изобретатели от Варна и региона.
        В продължение на пет дни участниците имаха възможност както да чуят интересни презентации на лектори от Патентното ведомство, Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и създадената през 2005 г. в неговите рамки Европейска патентна академия (ЕПА), така и да  участват в кръгли маси и дискусии по теми, посветени на закрилата на изобретенията, марките, с акцент върху  марката и дизайна на Общността, на разпространението на знания и обучението в областта на  индустриалната собственост в университетите, на възможностите за сътрудничество с международните институции за  насърчаване на използването на системата за ИС в различните й акпекти.
        В рамките на събитието, във фоайето на ТУ – Варна, бяха организирани и изложбени щандове, на които бяха представени информационни материали на Патентното ведомство, СОИС и ЕПВ и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – OHIM, както и щанд, на който бяха изложени изобретения от региона, защитени с патент.
        Проявения интерес към събитието и тематиката, представена от лекторите по време на Седмицата, са доказателство за значимостта на проекта и необходимостта от продълженито му и в други университети в страната.
        В този контекст предстои Техническият университет в Габрово да бъде домакин на второта Седмица, която ще стартира от 16 март 2009 г.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account