CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ТУ - Варна ще бъде домакин на първата "Седмица на ПВ и ИС" Print

         Изпълнението на проекта на Патентното ведомство на Република България, наречен „Седмица на Патентното ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети” ще стартира в седмицата от 9 до 13 март 2009 г. в Техническия университет (ТУ) – Варна, като един от основните и най-динамични партньори на Ведомството в провеждане на политиката му в подкрепа на иновациите в България.

         Проектът е насочен към популяризиране на системата за индустриална собственост и ролята на Патентното ведомство и предоставяните от него услуги за нейното укрепване и развитие в полза на цялото общество.
Целта на инициативата е със съдействието на Ведомството в българските ВУЗ да бъдат създадени по-благоприятни условия за развитие на творчеството, за възникване, закрила и пазарна реализация на нови, иновативни продукти чрез успешен трансфер на знания и технологии към индустрията.
         Седмицата на Патентното ведомство в ТУ - Варна ще включва дейности по популяризиране на индустриалната собственост и нейната закрила, дни на марката и дизайна на Общността, ден на Световната организация за интелектуална собственост, ден на Европейското патентно ведомство, изложба на изобретения на местни изобретатели, популяризиране на дейността на Центровете за технологичен трансфер от региона, презентации в областта на индустриалната собственост, както и кръгли маси по проблеми на индустриалната собственост.
         Паралелно с това, на 11 март 2009 г., в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между ПВ и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар - OHIM, за 2009 г. Ведомството организира семинар с представители на малки и средни предприятия от Варна и региона.
         На 12 март, в изпълнение на Националния план за действие, ще бъде проведен и друг семинар – „Иновациите – ключов фактор за конкурентоспособност и успех на предприятието”.
         Двата семинара ще се проведат в залата на Центъра за индустриална собственост – Варна.         За информация и записвания: Мария Алексиева тел. 052 632 549
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account