CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Дни на марката и дизайна на Общността в УХТ - Пловдив Print
         На 16 И 17 февруари 2009 г. в Университета по хранителни технологии /УХТ/ - Пловдив се проведоха дни, посветени на марката и дизайна на Общността. Проявата се организира от българското Патентно ведомство (ПВ) в сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и с любезното домакинство на УХТ.
         Целта на мероприятието бе да се популяризира сред академичните среди от Пловдив системата за закрила на обектите на индустриална собственост и най-вече системата за закрила на марка и дизайн на Общността, както и повишаване информираността на преподавателите и студентите по актуалните за тази тематика проблеми.
         Дните на марката и дизайна започнаха със среща на ръководствата на ПВ и УХТ. От страна на ПВ участие в срещата взеха председателят на Ведомството, г-н Костадин Манев, главният секретар, г-н Людмил Димитров, директорът на дирекция „МГО”, г-жа Добринка Добрева, и експерти от Ведомството.
         УХТ беше представен от академичното ръководство в лицето на ректора, проф. д-р инж. Георги Вълчев, заместник-ректорите, проф. д-р инж. Георги Сомов, проф. д-р инж. Костадин Василев, проф. д-р инж. Желязко Симов и деканите на факултети доц. д-р инж. Йорданка Алексиева, доц. д-р инж. Калинчо Иванов и доц. д-р инж. Минчо Минчев.
         В разговора бяха изтъкнати удовлетворението на ПВ от готовността на УХТ за сътрудничество между двете институции и желанието на УХТ за по-широко застъпване на патентното дело в работата на университета. Във връзка с това председателят на ПВ отправи покана към ректора, проф. Вълчев, за участие в Международния симпозиум за географските означения, който ще се проведе в София през юни 2009 г.
         По-късно се проведе дискусия между преподаватели, студенти и експерти от Ведомството относно ползите от правната закрила на марката и дизайна с акцент върху закрилата на марка на Общността.
         През двата дни в УХТ Патентното ведомство организира щанд, на който бяха предоставени безплатни печатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността и популяризиращи дейността на Ведомството.

picture_003picture_042
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account