CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПВ стартира нов проект, насочен към повишаване на информираността за ИС в университетите Print

            През 2009 г. Патентно ведомство на Република България стартира нов проект - „Седмица на Патентното ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”, насочен към популяризиране сред академичните среди на системата за индустриална собственост и ролята на Патентното ведомство и предоставяните от него услуги за нейното укрепване и развитие в полза на цялото общество.

            Целта на инициативата е със съдействието на Патентното ведомство в българските ВУЗ да бъдат създадени по-благоприятни условия за развитие на творчеството, за възникване, закрила и пазарна реализация на нови, иновативни продукти, чрез успешен трансфер на знания и технологии към индустрията.
            Предвижда се програмата на събитието да включва различни форми на популяризиране на индустриалната собственост и нейната закрила, между които: дни на марката и дизайна на Общността, дни, посветени на Световната организация по интелектуална собственост и на Европейското патентно ведомство, по време на които техни представители ще запознаят участниците с дейността и информационните услуги на организациите, изложба на изобретения и представяне на дейността на Центровете за технологичен трансфер от региона, презентации от лектори от Патентното ведомство, представяне на информационните услуги на Патентното ведомство и демонстрации на проучвания за различните обекти на индустриалната собственост на видеостена, организиране на тематични щандове, кръгли маси и консултации.
            Първата пилотна седмица по проекта ще се проведе в Техническия университет - Варна в периода 9-13 март 2009 г., където преди две години с подкрепата на Патентното ведомство беше създаден шестият мини информационно-консултативен център - IP Point във висше учебно заведение.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account