CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПВ организира международен симпозиум за географските означения Print
            Патентно ведомство на Република България, съвместно със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), организира от 10 до 12 юни 2009 г. в София седмия Международен симпозиум за географските означения. Международният симпозиум се провежда на всеки две години, като началото е поставено през 1997 г. в Унгария. Следват Южна Африка (1999 г.), Уругвай (2001 г.), САЩ (2003 г.), Италия (2005 г.) и Китай (2007 г.).
            Предвижда се в Симпозиума да вземат участие повече от 200 представители на СОИС, Патентно ведомство на Република България, делегати на национални ведомства, включително делегати на страни-членки на СОИС, сдружения на производители в различни области на индустрията, представители на академичните среди от цял свят, правителствени и неправителствени организации.
            Специален гост на мероприятието ще бъде новоизбраният Генерален директор на СОИС г-н Франсис Гъри, който ще открие международния форум. Паралелно със световния форум ще бъде осъществена и съпътстваща програма на високо ниво, представяща богатото историческо и културно наследство на България.
            Основна цел на Симпозиума е популяризиране на системата за закрила на географските означения на национално и международно ниво. Българските производители и ползватели на регистрирани географски означения ще имат изключителната възможност активно да представят своите продукти пред една широка международна общественост. Нещо повече, международният форум ще спомогне за трайното представяне на страната ни, като държава с определени географски характеристики и съхранени специфични знания и умения в конкретни области на местното производство, което я превръща в благоприятно място за развитие на селското стопанство и производството на продукти с високо качество. Не на последно място, събитието ще допринесе и за повишаване имиджа на нашата страна.
            Информация за предходните симпозиуми може да намерите на интернет страницата на СОИС:
            Патентно ведомство ще информира българската общественост за събитието на своята страница: http://www.bpo.bg  и чрез всички български медии.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account