CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Марки на Общността - нов размер на таксата при поискване на национални доклади за проучване Print

            Таксата за националните доклади за проучване, които от 10 март 2008 г. станаха незадължителни, а се изготвяха от ведомствата на 16 държави - членки при поискване от заявителя с подаването на заявката за марка на Общността и заплащане на такса от 192 евро, е променена на 144 евро в сила от 1 януари 2009 г.

            Намалението на таксата е вследствие на решение на 4 ведомства на следните страни - членки - Великобритания, Ирландия, Португалия и Швеция, да не участват повече в системата за проучване и считано от 1 януари 2009 г. те няма да изготвят доклади за проучване в техните регистри за по-ранните марки по отношение на заявената марка на Общността.
            Сумата от 144 евро се изчислява, като се умножи таксата от 12 евро за всеки национален доклад за проучване по броя на участващите централни ведомства за индустриална собственост на държавите - членки (понастоящем 12 - Австрия, България, Гърция, Дания, Испания, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия и Чехия).
            Промяната в таксата се прилага за заявки за марки на Общността, подадени от първия ден на 2009 година.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account