КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
20 години от създаването на Центъра за индустриална собственост - Варна Печат

            На 16 декември 2008 г. Центърът за индустриална собственост в град Варна (ЦИС - Варна) отбеляза своя 20-годишен юбилей. Центърът е официално открит през 1988 г. с решение на председателя на Патентното ведомство и оттогава е част от структурата на Ведомството и изпълнява функциите на негов регионален клон.

            По случай годишнината председателят на Патентното ведомство Костадин Манев поднесе приветствие към ръководителя на Центъра Мария Алексиева, която е дългогодишен служител на Патентното ведомство и има изключителен принос за изграждане авторитета на Центъра и популяризиране дейността на Ведомството.
            На тържественото честване присъстваха главният секретар на Патентното ведомство Людмил Димитров и директорът на дирекция „Марки и географски означения” Добринка Добрева.
            Поздравителни адреси по случай празника и благодарности за добрата съвместна работа с ЦИС - Варна представиха поканените гости, сред които бяха Ванухи Аракелян - председател на Окръжен съд Варна, Милен Славов - председател на Районен съд Варна, Огнян Спасов - изпълнителен директор на Стопанска камара Варна, Галина Бакалова - директор Окръжна следствена служба Варна, Пламен Тодоров - директор Регионална митническа дирекция, Иван Табаков – председател на Търговско - индустриална камара Варна, Димо Цолов – председател на Районен съд Девня, Овид Фархи – ректор на ТУ Варна, кап. І ранг инж. Димитър Ангелов - началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Председателят на Варненската търговско-индустриална камара връчи грамота на ръководителя на Центъра и му пожела бъдещи успехи.
            М. Алексиева направи кратък обзор на дейността на Центъра. Презентация за административно-наказателната защита при нарушение на права върху индустриална собственост представи юрисконсултът към Центъра – Любомира Цокова.
            В рамките на честването в заседателната зала на ЦИС - Варна се проведе кръгла маса на тема „Нарушение на правата върху марки”. Участниците в срещата споделиха своята готовност за сътрудничество с Патентното ведомство с цел подобряване познанията си в областта на закрилата на обектите на индустриалната собственост, както и подобряване ефективността при борбата срещу нарушенията на правата върху ИС.
            По повод 60-годишнината на Патентното ведомство и 20-годишнината на Центъра за индустриална собственост - Варна г-н К. Манев връчи на участниците грамоти в знак на благодарност за ползотворното сътрудничество и особени заслуги в областта на закрилата на индустриалната собственост.
            Събитието беше широко отразено от националните и местни медии.

picture_bpo_022

 
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка