CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
20 години от създаването на Центъра за индустриална собственост - Варна Print

            На 16 декември 2008 г. Центърът за индустриална собственост в град Варна (ЦИС - Варна) отбеляза своя 20-годишен юбилей. Центърът е официално открит през 1988 г. с решение на председателя на Патентното ведомство и оттогава е част от структурата на Ведомството и изпълнява функциите на негов регионален клон.

            По случай годишнината председателят на Патентното ведомство Костадин Манев поднесе приветствие към ръководителя на Центъра Мария Алексиева, която е дългогодишен служител на Патентното ведомство и има изключителен принос за изграждане авторитета на Центъра и популяризиране дейността на Ведомството.
            На тържественото честване присъстваха главният секретар на Патентното ведомство Людмил Димитров и директорът на дирекция „Марки и географски означения” Добринка Добрева.
            Поздравителни адреси по случай празника и благодарности за добрата съвместна работа с ЦИС - Варна представиха поканените гости, сред които бяха Ванухи Аракелян - председател на Окръжен съд Варна, Милен Славов - председател на Районен съд Варна, Огнян Спасов - изпълнителен директор на Стопанска камара Варна, Галина Бакалова - директор Окръжна следствена служба Варна, Пламен Тодоров - директор Регионална митническа дирекция, Иван Табаков – председател на Търговско - индустриална камара Варна, Димо Цолов – председател на Районен съд Девня, Овид Фархи – ректор на ТУ Варна, кап. І ранг инж. Димитър Ангелов - началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Председателят на Варненската търговско-индустриална камара връчи грамота на ръководителя на Центъра и му пожела бъдещи успехи.
            М. Алексиева направи кратък обзор на дейността на Центъра. Презентация за административно-наказателната защита при нарушение на права върху индустриална собственост представи юрисконсултът към Центъра – Любомира Цокова.
            В рамките на честването в заседателната зала на ЦИС - Варна се проведе кръгла маса на тема „Нарушение на правата върху марки”. Участниците в срещата споделиха своята готовност за сътрудничество с Патентното ведомство с цел подобряване познанията си в областта на закрилата на обектите на индустриалната собственост, както и подобряване ефективността при борбата срещу нарушенията на правата върху ИС.
            По повод 60-годишнината на Патентното ведомство и 20-годишнината на Центъра за индустриална собственост - Варна г-н К. Манев връчи на участниците грамоти в знак на благодарност за ползотворното сътрудничество и особени заслуги в областта на закрилата на индустриалната собственост.
            Събитието беше широко отразено от националните и местни медии.

picture_bpo_022

 
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account