CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПВ и представители на български университети участваха в конференция в Хага Print

            Европейското патентно ведомство беше домакин на конференция за разпространението на знания по интелектуална собственост сред европейските университети и управлението на интелектуалната собственост на университетите в Европа.

            Конференцията се проведе в началото на декември в Голямата заседателна зала на Европейското патентно ведомство в Хага и бе организирана от Европейската патентна академия в рамките на програмата за външно обучение на Европейското патентно ведомство.
            В мероприятието взеха участие над 100 представители на държавните институции за защита на индустриалната собственост и университети от България, Естония, Финландия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Испания и Турция. То бе заключителна среща на държавите, в които бяха проведени пътуващи семинари за разпространението на знания по интелектуална собственост сред университетите в Европа. У нас пътуващият семинар бе организиран от Европейската патентна академия, Патентно ведомство и УНСС и проведен през октомври.
            Основната цел на Конференцията в Хага бе да бъдат представени резултатите от проведените в Европа пътуващи семинари, както и да бъдат утвърдени пътни карти за държавите - участници за разпространението на знания по интелектуална собственост и управлението на интелектуалната собственост на университетите.
            Конференцията бе открита от проф. Джозеф Щраус, председател на Управителния съвет на Института за интелектуална собственост Макс Планк в Мюнхен, Хелге Расмусен, изпълнителен директор на Европейската патентна академия и Ноел Камплинг, директор на Европейската патентна академия. Подчертано бе значението на проблема за преподаването на дисциплината „Интелектуална собственост” в европейските университети за европейската икономика и конкурентоспособност, както и за ефективността на трансфера на знания и технологии.
            За изготвянето на пътните карти за европейските университети бяха поканени изтъкнати преподаватели и експерти по интелектуална собственост от водещи европейски университети. Координатор и автор на пътната карта за България е проф. Джоана Гибсън от университета “Queen Mary” в Лондон. Пътната карта включва анализ на дейността по преподаване на знания по интелектуалната собственост сред университетите в България, както и конкретни мерки в краткосрочен и дългосрочен план за утвърждаване на тази дисциплина в българските образователни планове за ВУЗ. В краткосрочен план са предвидени провеждането на информационни кампании и дни на интелектуалната собственост в българските университети, както и обучение на преподаватели по интелектуална собственост и размяна на визити между български университети и водещи европейски университети в тази област.
            Българската делегация в Хага бе водена от Румяна Николова, държавен експерт в Патентно ведомство, и бе в състав доц. Севдалина Гълъбова, заместник-ректор на Специализираното висше училище за библиотекознание и информационни технологии - София, доц. Румен Томов – заместник-ректор на Лесотехническия университет - София, доц. Стефан Стефанов - ръководител на звено по „Право и интелектуална собственост” в Техническия университет – София, и Божил Добрев - директор на Центъра за технологичен трансфер към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

pict0051pict0053

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account