КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
14-то Изложение за изобретения и иновации „АЛ-БАСЕЛ” Печат

            От 15 до 20 юли 2009 г., в Дамаск (New Fairground City), Сирия, ще се проведе 14-то Изложение за изобретения и иновации „Ал-Басел”, успоредно с Международната изложба – Дамаск.

            Заявки за участие могат да подават изобретатели, за чиито изобретения има издаден патент или подадена заявка за издаване на патент. Експонатите ще се оценяват от научна комисия, като първите три изобретения в отделните области ще бъдат наградени. Награди ще бъдат връчени и от СОИС и други международни организации, а също и от организационния комитет на изложението. В предложенията за награди ще участват и различни министерства.
            Всеки изложител може да избере начина и формата на представяне на изобретението си (с брошури, в електронен вид...). Експонатите трябва да са съпроводени от ясно описание на изобретението на арабски и на английски език.
            Продажбата на продукти по време на изложението е забранена. Изложители, които желаят да продават продуктите си, трябва да посочат това в заявките си, за да получат разрешение за продажба в определеното за това място на Международната изложба -Дамаск.
            Изложителите, които решат да си тръгнат преди края на изложението, губят правото си да участват в награждаването.
            Таксите за индивидуално чуждестранно участие са 20 $/м2, а за компании – 100 $/м2.
            Крайната дата за представяне на заявки е 01.01.2009 г., а крайната дата за потвърждение на участието – 01.03.2009 г.
            Адресът за изпращане на заявките е:
            Ministry of Economy and Trade
            Property Protection Directorate
            Syrian Patent Office
            Rokn Aldeen-Ibn Alnafees Hospital
            Damascus
            Syria
            Формуляр за участие можете да намерите на следния уебсайт: www.spo.gov.sy
            При необходимост от съдействие можете да се обърнете към:
            Министерство на икономиката и енергетиката
            Дирекция „Външноикономическа политика”
            Директор Дияна Найденова

            тел.: (02) 940 77 61

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка