CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
14-то Изложение за изобретения и иновации „АЛ-БАСЕЛ” Print

            От 15 до 20 юли 2009 г., в Дамаск (New Fairground City), Сирия, ще се проведе 14-то Изложение за изобретения и иновации „Ал-Басел”, успоредно с Международната изложба – Дамаск.

            Заявки за участие могат да подават изобретатели, за чиито изобретения има издаден патент или подадена заявка за издаване на патент. Експонатите ще се оценяват от научна комисия, като първите три изобретения в отделните области ще бъдат наградени. Награди ще бъдат връчени и от СОИС и други международни организации, а също и от организационния комитет на изложението. В предложенията за награди ще участват и различни министерства.
            Всеки изложител може да избере начина и формата на представяне на изобретението си (с брошури, в електронен вид...). Експонатите трябва да са съпроводени от ясно описание на изобретението на арабски и на английски език.
            Продажбата на продукти по време на изложението е забранена. Изложители, които желаят да продават продуктите си, трябва да посочат това в заявките си, за да получат разрешение за продажба в определеното за това място на Международната изложба -Дамаск.
            Изложителите, които решат да си тръгнат преди края на изложението, губят правото си да участват в награждаването.
            Таксите за индивидуално чуждестранно участие са 20 $/м2, а за компании – 100 $/м2.
            Крайната дата за представяне на заявки е 01.01.2009 г., а крайната дата за потвърждение на участието – 01.03.2009 г.
            Адресът за изпращане на заявките е:
            Ministry of Economy and Trade
            Property Protection Directorate
            Syrian Patent Office
            Rokn Aldeen-Ibn Alnafees Hospital
            Damascus
            Syria
            Формуляр за участие можете да намерите на следния уебсайт: www.spo.gov.sy
            При необходимост от съдействие можете да се обърнете към:
            Министерство на икономиката и енергетиката
            Дирекция „Външноикономическа политика”
            Директор Дияна Найденова

            тел.: (02) 940 77 61

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account