CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство участва в Европейския ден на предприемача Print

            Представители на Патентното ведомство взеха участие в традиционния ежегоден Европейски ден на предприемача, който се организиран от СУ „Св. Климент Охридски” и Столична община и се провежда вчера и днес в Интер Експо център в София. Темата на тазгодишното издание е „Ускоряване на икономическото развитие чрез иновации и технологичен трансфер”.

            В рамките на панелната сесия „Разпространение на знания в областта на интелектуалната собственост в университетите” г-жа Румяна Николова, началник отдел „Сътрудничество и развитие” в Патентното ведомство запозна участниците с политиката на институцията и предприетите действия за нейното реализиране. Представени бяха резултатите, които Патентното ведомство е постигнало до момента в сътрудничеството си с българските университети, сред които са СУ „Св. Климент Охридски”, техническите университети в София, Варна, Габрово и Русе, Бургаският университет „ Проф. Асен Златаров”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна, Специализираното висше училище за библиотекознание и информационни технологии в София, Медицинския университет, Лесотехническия университет, и с БАН. Разгледано бе и сътрудничеството с някои неправителствени организации, което се осъществява с цел подпомагане трансфера на технологии и укрепване на връзките между научно-технически среди и бизнеса. Г-жа Светла Йорданова, директор на дирекция „Международна дейност, сътрудничество и развитие” даде отговори на въпроси от аудиторията относно националното патентното законодателство и възможностите Ведомството да участва в процеса на обучение по индустриална собственост.

            Интерес сред участниците предизвикаха и представените бъдещи инициативи, които ще осъществява Патентното ведомство. Сред тях са продължаване на дейността по изграждането на мрежа от информационно-консултативни центрове за индустриална собственост към университетите или в сътрудничество с българския бизнес, някои международни проекти за внедряване на дигиталните технологии при съвременните образователни процеси по дисциплината „Интелектуална собственост”, както за общообразователни цели, така и за специализираните нужди от подготовка на кадри за системата по индустриална и интелектуална собственост. Проектите ще бъдат осъществявани в сътрудничество с българските университети, бизнеса и неправителствени организации и с подкрепата на Световната организация за интелектуална собственост в Женева, Европейското патентно ведомство и Европейската патентна академия, на базата на двустранни спогодби за международно сътрудничество както в регионален, така и в европейски аспект.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account