КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
6-ти пътуващ семинар „Разпространение на знания в областта на ИС в университетите” Печат
            Пътуващият семинар „Разпространение на знания в областта на ИС в университетите” е част от европейски проект за разширяване на осведомеността в областта на интелектуалната собственост и подобряване на този вид обучение в Европа чрез интегрирането и развитието му в университетите. Семинарът се организира под егидата на Европейската патентна академия. Българското патентно ведомство съвместно с Университета за национално и световно стопанство дават своя принос за проекта, като осигуряват домакинството и организацията на шестия от тези семинари.

            Семинарът ще се проведе в София на 9 и 10 октомври 2008 г., в Голямата зала на Центъра по интелектуална собственост към Университета за национално и световно стопанство.
            Да вземат участие в семинара са поканени всички лица, ангажирани в процеса на изграждане на култура в областта на индустриалната собственост – преподаватели, научни работници, изобретатели, студенти, целия научен потенциал на страната.
           Семинарът предлага платформа за обсъждане на възможностите за насърчаване и разпространение на знанията в областта на интелектуалната собственост на всички академични нива и извън тях, като се даде възможност на всеки, който работи или се учи в университет, да опознае и разбере силата и стойността и.
            Лекторите на семинара са от престижни европейски университети, от Европейската патентна академия, от патентни ведомства от цяла Европа, в това число и от Патентното ведомство на Република България. Ректори, декани и професори от български университети ще изложат своите виждания и планове.
            В края на семинара ще се изготви план за включване на образованието в областта на интелектуалната собсвеност в учебната програма на българските университети. Тази инициатива ще бъде осъществена от Патентното ведомство с подкрепа от страна на правителството и на Европейското патентно ведомство.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка