CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Генералният директор на СОИС прие българската делегация в Женева Print

            На 29 септември т.г. новоизбраният  директор на  СОИС, г-н Франсис Гъри, прие българската делегация, която е в Женева за участие в 45-та серия от срещи на Асамблеите на страните-членки на СОИС. Делегацията бе водена от г-н Костадин Манев, председател на Патентно ведомство на Република България, и с членове посланик Петко Драганов, Постоянен представител на Република България в Женева, г-н Пантелей Спасов, началник отдел в дирекция „ООН и общи въпроси” на МВнР, г-жа Надя Кръстева, референт в Постоянното представителство за СОИС, г-жа Антония Якмаджиева, експерт в Патентно ведомство.

            От българска страна бяха изказани поздравления за избора на г-н Гъри за генерален директор на СОИС, бе подчертано много доброто сътрудничество между организацията и българската страна, в частност Патентно ведомство, и бе изразена надежда, че то ще продължи да се развива и за в бъдеще. По време на срещата бе връчен нон пейпър за развитие на двустранното сътрудничество, в който наред с другото се предлага:
  • сътрудничество със СОИС в изработване на Национална стратегия за развитие на творческия сектор в България;
  • проучване на възможностите и целесъобразността от изграждане в България на регионален център  на СОИС за борба с фалшификацията на стоки и пиратството;
  • реализиране на пилотни проекти по прилагането на нови услуги в областта на патентната информация за осигуряване на по-добър достъп на потребителите, включително и чрез интернет;
  • ускоряване на работата по изработването по пилотния проект за създаването на дигитален музей в България;
  • повишаване нивото на специализираното обучение в областта на интелектуалната собственост в академичните среди и за експерти в националните патентни ведомства;
  • участие на СОИС в разширяване дейността на Центъра по интелектуална собственост – УНСС, в национален и регионален аспект, включително с възможности за дистанционно обучение;
  • провеждане на семинари за обучение и повишаване  квалификацията на експерти от България и региона по икономическите измерения на авторските права в областта на музиката, издателската дейност и филмовия сектор; по ролята на интернет доставчици; по социално-икономическите аспекти на пиратството в дигитална среда и др.
            Г-н Манев отправи покана към генералния директор на СОИС за участие в предстоящия в София от 10 до 12 юни 2009 г. Международен симпозиум за географските означения на СОИС – едно от най-значимите събития  в областта на индустриалната собственост за следващата година. Г-н Гъри прие поканата със задоволство и подчерта важността на форума за развитие на международната система за защита на географските означения.            Г-н Гъри приветства изложените в нон пейпъра позиции и сподели намерението си да задълбочи сътрудничеството на СОИС с отделните страни, като постави акцент върху борбата с пиратството, фалшификациите на стоки и работата с патентната информация.            Г-н Гъри се отнесе положително към молбата на българската страна за по-активно използване на български специалисти в областта на интелектуалната собственост в дейността на организацията.            Бе постигнато съгласие предложенията в нон пейпъра да бъдат основа за двустранен документ, регламентиращ сътрудничеството между СОИС и България, чието подписване ще бъде осъществено в най-скоро време.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account