CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Нова рубрика на интернет страницата на Патентно ведомство Print

            Днес, 29.08.2008 г., Патентното ведомство на Р България стартира на официалната си интернет страница рубриката „Обявления” в изпълнение на заповед № 588/31.07.08 г. на председателя на ведомството.

            В рубриката ще се публикува информация за неполучена кореспонденция във връзка със заявки за издаване на патенти, регистрация на полезни модели, промишлени дизайни, марки, географски означения, за издаване на сертификати за допълнителна закрила или за сортове растения и породи животни, както и по повод производствата, образувани в отдел „Спорове” или производствата, образувани във връзка с промени в правния статус.
            Информацията, която ще се публикува, ще съдържа данни за акта на Патентното ведомство, който е издаден по повод определен обект на индустриална собственост или заявка, както и за вида на действията, които следва да се извършат и срока за тяхното извършване, ако има такъв.
            Информацията ще се публикува в последния работен ден на всеки месец и ще бъде налична до изтичането на 1-месечен срок от публикуването й.
            Освен в официалната интернет страница на ведомството, информацията може да бъде намерена и на таблото за съобщения в регистратурата на ведомството.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account