CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
СОИС публикува Годишния преглед по PCT за 2007 година Print
            В годишния си отчет за 2007 г. Световната организация за интелектуална собственост отбелязва рекорден брой подадени международни заявки по реда на Договора за патентно коопериране (РСТ) – 158 400, което е 5.9 % повече в сравнение с предходната година.
            За четвърта година най-голям ръст на патентната заявителска активност (25.4% от всички подадени РСТ заявки) е отчетен в страните от Североизточна Азия, като Китай и Корея затвърждават позициите си сред десетте водещи страни по отношение на броя на подадените международни заявки. Република Корея изпреварва Франция като четвърта страна по брой подадени PCT заявки, с 18.9 % повече спрямо 2006 г., а Китай измества Холандия от нейната седма позиция с 38.5% повишение спрямо 2006 г.  Позициите си сред десетте водещи страни по брой подадени  международни заявки запазват САЩ (1-во място), Япония (2-ро), Германия (3-то), Франция (5-то), Великобритания (6-то), Холандия (8-мо), Швейцария (9-то) и Швеция (10-то място).
            През отчетения период по реда на PCT от български заявители са подадени общо 55 международни заявки, 26 от които - чрез Патентното ведомство на Р. България. Сравнението с 2006 г., когато тези заявки са били 21, показва, че през 2007 г. се наблюдава, макар и слаба, тенденция към увеличаване на техния брой. По брой подадени международни заявки по РСТ България се изравнява с Румъния (53 заявки) и Естония (54 заявки). През 2007 г. в национална фаза за България са влезли 24 заявки, докато през 2006 г. техният брой е бил 40.
            Десетте водещи компании по брой подадени международни заявки през 2007 г. са: Matsushita (Япония) - на 1-во място с 2,100 заявки, следвана от Dutch multinational Philips Electronics N.V. - 2,041 заявки; Siemens (Германия) - 1,644 заявки; .Huawei Technologies (Китай) - 1,365 заявки (фирмата се изкачва с 9 позиции по-нагоре в сравнение с 2006 г.); Bosch (Германия) - 1,146 заявки; Toyota (Япония) – 997 заявки; Qualcomm (САЩ) – 974 заявки; Microsoft (САЩ) – 845 заявки (компанията се изкачва от 38 място през 2006 г. до 8 място); Motorola (САЩ) – 824 заявки и Nokia (Финландия) – 822 заявки. Сред 20-те водещи компании по брой подадени РСТ заявки през 2007 г., 6 са от САЩ, 6 - от Япония и 3- от Германия.
            През 2007 г. най-голям е броят на публикуваните международни заявки в областта на телекомуникациите - 10.5% (повишение с 15.5% спрямо 2006 г.); информационните технологии - 10.1% и фармацията (9.3%).
            Технологичните области с най-бърз растеж са ядреното инженерство (+24.5%) и телекомуникациите (+15.5%), но в областта на ядреното инженерство общият брой публикувани заявки е все още относително малък в сравнение с другите области на техниката.
Около 52% от общия брой на заявките по РСТ през 2007 г. са подадени по електронен път, около 15 % от заявителите са използвали PCT-EASY софтуер, а останалите 33% са използвали хартиен носител (за повече информация).
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account