КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Събития Печат
04 юни 2014
Конференция за професионалисти по патентно право, 8 и 9-ти октомври 2014 г., Европейско патентно ведомство (ЕПВ), Хага

Европейската патентна академия и Европейското патентно ведомство организират Конференция за професионалисти по патентно право на 8 и 9-ти октомври 2014 г., Хага.
Съставите по жалби на ЕПВ имат влиятелен глас в Европа, когато става въпрос за тълкуване на патентното право. Те ще представят уникален поглед върху тяхната практика и ключови решения.
Събитието, което се организира за първи път в Хага, предоставя изключителната възможност да се срещнат председатели, членове на съставите по жалби с юридическа и техническа квалификация, както и председателя на разширения състав по жалби. Дискусиите ще са върху късно подадените молби, яснота и достатъчност на разкриване. Разглежданите области на техниката ще бъдат компютърно приложимите изобретения и за първи път - терапевтични и хирургични методи.
Семинарът е насочен основно към патентни представители, съдии и служители в националните патентни ведомства с минимум 3-4 години опит в областта на патентите.
Краен срок и условия за регистрация, програма и друга необходима информация за участие може да намерите на www.epo.org/boa-conference.

10 май 2013
Семинар на Патентно ведомство и СОИС за Хагската система за международна регистрация на промишлените дизайни
На 8 Май 2013 г., в София, председателят на Патентно ведомство Камен Веселинов и представителят на Световната организация за интелектуална собственост Михаил Фалеев откриха национален семинар за малки и средни предприятия на тема "Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни", организиран съвместно от двете организации.
Целта на мероприятието бе да се запознаят участниците с предимствата на Хагската система,  да се повишат осведомеността и практическите познания за нея, да се разгледат възможностите, които предлага за навременна и ефективна международна закрила на промишления дизайн. Разгледана беше и процедурата по регистрацията на дизайни в Патентно ведомство.
Лектори на семинара бяха представители от Световната организация за интелектуална собственост, Патенто ведомство на Република България, както и от бизнеса на национално и международно ниво.
В семинара взеха участие представители на бизнеса, университети и браншови организации.
Семинарът даде възможност за дебати между съществуващи и потенциални потребители на Хагската система, разисквани бяха правни и практически процедури.
dsc00171dsc00306

30 април 2013

Национални семинари за правоприлагащи органи  на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
На 22, 24 и 26 април 2013 г. в Шумен, Хасково и Благоевград се проведоха три национални семинара за правоприлагащи органи на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарите бяха организиран от Патентното ведомство на Република България с подкрепата на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни)  (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество за 2013 г., подписан  за седма поредна година между OHIM и Патентното ведомство.
Основната цел на мероприятията бе да се запознаят детайлно представителите на правоприлагащите органи със системите на марките и дизайните на Европейския съюз, да се обсъдят теми като нарушаване на правата върху марки и дизайни на ЕС  и способите за защита срещу нарушения.
По време на семинарите бяха обхванати следните теми:  придобиване на право  върху марка и дизайн на ЕС, обхват на правото, нарушаване на правата и способи за защита срещу нарушения, представяне на Европейската обсерватория за борба с фалшификациите и пиратството. Бяха демонстрирани  съществуващите on-line бази  данни за марките и дизайните на ЕС, както и работни  версии на бази данни, специално разработени да подпомагат и ускоряват установяването и предотвратяването на нарушения,  които предстои да бъдат пуснати он-лайн и които са създадени в рамките на проекта „Фонд за сътрудничество” на OHIM и националните ведомства за марки и дизайни на ЕС - База данни, подпомагаща правоприлагането в областта на интелектуалната собственост.
В семинарите взеха участие  представители на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Прокуратурата и съда от посочените и съседните на тях градове, което  позволи обмяна на мнения по разглежданите теми и стана част от ползотворното сътрудничество между институциите в борбата срещу нарушаването на права върху марки и дизайни.
На участниците бяха предоставени сборник със статии, изследвания и анализи относно закрилата на европейската марка и дизайн и ръководство за системата на марката на ЕС и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки.

29.01.2013
Дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”
На 06/02/2013 г. от 09.00 часа в сградата на Патентно ведомство на Република България ще се проведе дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”. На срещата е предвидено участие на специалисти в областта на козметичните препарати, патентни специалисти, представители по индустриална собственост, експерти от Европейското патентно ведомство и експерти от Патентното ведомство на Република България.
Срок за регистрация - 31 януари 2013
За контакт:
Оля Димитрова
тел. 9701370
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Програма

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка