CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПВ и БАН подписаха днес договор за сътрудничество в областта на индустриалната собственост Print

         Днес, 28.07.2008 г. , в централната сграда на Българската академия на науките, на официална среща между председателя на Патентното ведомство Костадин Манев и председателя на БАН, акад. Никола Съботинов, беше подписан договор за двустранно сътрудничество в областта на закрилата на индустриалната собственост.

         Съвместните инициативи ще намерят израз в организирането на различни мероприятия, реализиране на двустранни проекти, програми и други форми на научно-техническа и квалификационна дейност по проблемите на иновациите и закрилата на правата върху индустриалната собственост. Подписването на настоящия документ бележи навлизането на отношенията на двете институции в нов етап на развитие и задълбочаване. Той предвижда и създаването на информационно-консултативен център по индустриална собственост, представляващ част от българската мрежа за индустриална собственост. Инициативата за създаване на тези центрове, т. нар. IP Points, стартира още през 2006 г. с откриването на първия център в Техническия университет в София.
          В рамките на срещата, в която участие от страна на Академията взеха видни представители на научната област като проф. Хаджитодоров, проф. Недков, член-кореспондент Ал.Попов и проф. Радков, бяха проведени разговори за бъдещото сътрудничество между Патентното ведомство и БАН с фокус към активизиране, популяризиране и комерсиализиране на иновативната дейност в процеса на трансфериране на знания от науката към бизнеса. Обсъдени бяха възможностите за обучение на докторанти в специализираните центрове на БАН от висококвалифицирани експерти на Ведомството. Предстои изпълнението на поетите ангажименти да стане факт още през месец октомври, когато по случай годишнината на БАН ще бъде организиран съвместен семинар по проблемите на закрилата на индустриалната собственост в България.
         Материализирането на традиционно добрите и активни отношения между Патентното ведомство и Българската академия на науките посредством настоящия договор за сътрудничество ще изиграе положителна роля както за развитието на двете институции, така и като цяло за изобретателите в България.

img_1113img_1124
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account