CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Приключи двустранната среща на регионалните центрове по ИС от Румъния и България Print

            Приключи първата българо-румънска среща на представители на регионалните центрове по индустриална собственост, която се състоя на 24-25 юни в румънския град Мангалия, Румъния.

            От българска страна в срещата взеха участие както представители на Патентното ведомство, така и на Българската стопанска камара, на двата PATLIB центъра към регионалните стопански камари в Пловдив и Русе и на информационно-консултативните центрове от Техническия университет, Медицинския университет и Висшето училище по библиотекознание и информационни технологии в София, Техническия университет във Варна и Университета „Ангел Кънчев” в Русе, които през втория ден представиха накратко своите центрове и отговориха на зададените им от румънските колеги въпроси.
            При подписване на втората двустранна програма за сътрудничество между българското и румънското ведомства ръководителите на двете институции отново потвърдиха своята воля и желание да развиват традиционно приятелските връзки и сътрудничество между тях. Подчертано беше, че, като членки на ЕС и част от Европейската патентна мрежа, двете страни ще продължат да полагат усилия за подобряване на дейността си, свързана с популяризирането на системата за индустриална собственост и подкрепата на иновациите.
          Срещата в Мангалия, която протече в изключително приятелска атмосфера, даде възможност на участниците в нея не само да представят специфичните страни на двете национални мрежи, но и да дискутират въпроси, засягащи различни аспекти на работата им, и, не на последно място, да създадат контакти помежду си, които са особено важни за едно ползотворно сътрудничество.
            В рамките на програмата на българската делегация беше дадена възможността да посети и Националния морски университет „Овидиус” в Констанца, където неговият заместник-ректор запозна аудиторията с научно-изследователските проекти – национални и международни, по които работи университетът.

p6110121 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account