CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Продължава посещението в Румъния, организирано от Патентното ведомство Print
            Председателят на българското Патентното ведомство Костадин Манев и генералният директор на румънското Държавно ведомство за индустриална собственост подписаха днес в Мангалия двугодишен работен план в рамките на Договора за сътрудничество в областта на индустриалната собственост, подписан от двете институции през 2003г. във Варна.

            Съгласно подписания работен план двете институции ще си сътрудничат в областта на автоматизираните системи за осигуряване работата на ведомствата, в различни международни проекти – CETMOS, EuroClass, EuroRegister, EPTOS и други. Те ще обменят информация за законодателството по индустриална собственост, за статуса на двустранните проекти и дейности между тях, която ще бъде предоставена за обществен достъп и чрез линкове на интернет страниците на ведомствата. Предстои ежегодна размяна на визити между делегации от двете ведомства, както и ежегодно провеждане на Годишната среща на представителите на регионалните центрове за индустриална собственост.
            При подписването на работния план Костадин Манев акцентира върху поставянето на начало на създаване на балканска информационна мрежа по индустриална собственост, която ще бъде неизменна част от европейската патентна мрежа.
            От своя страна Габор Варга подчерта колко важен е личният контакт при изграждането на подобна мрежа от центрове за информационни услуги за индустриалната собственост и че много скоро резултатите от това сътрудничество ще станат видими и за по-широкия кръг общественост в двете държави.
            Съгласно програмата на визитата в Румъния днес предстои посещение на българската делегация в Университета „Овидиус” – Национален морски университет в Констанца и неговият департамент за изследвания и развитие.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account