CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността” се проведе в Свиленград Print

            На 13 юни 2008 г., в сградата на общината в Свиленград, се проведе семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”. Мероприятието, организирано от Патентното ведомство, е петото от поредицата семинари, провеждани в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. Семинарът беше насочен към представители на Агенция „Митници”, прокуратурата и полицията от Свиленград и региона.

            Лектори от Патентното ведомство запознаха участниците със системите на марката и дизайна на Общността и по-конкретно с процедурите по подаване на заявка за регистрация пред Ведомствата за хармонизация на вътрешния пазар, експертиза и гражданскоправна защита, свързани с марката и дизайна на Общността, връзката на марката на Общността с Мадридския протокол, както и връзката на дизайна на Общността с Женевския акт на Хагската спогодба. На участниците беше показано на практика как се работи с базите данни на OHIM и как се извършва търсене в новата система на Патентното ведомство BPO On- line с безплатен достъп от сайта на ПВ.

            Събитието беше медийно отразено от телевизия “TV7 Хасково” и „ТВ Кабел” Свиленград, както и от вестник „Хасковска Марица”.

img_6316img_6313


 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account