CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Балчик ще се проведе двудневен семинар по проблемите при прилагането на правата върху ИС Print

            В периода 12-15 юни 2008 г. в гр. Балчик ще се проведе двудневен семинар на тема „Основни въпроси и проблеми при прилагането на правата върху индустриалната собственост”. Организатори на събитието са Патентно ведомство на Република България и Административен съд – София-град.

            В семинара ще участват представители на дирекция „Правно осигуряване и спорове” в Патентното ведомство, съдии от Административен съд – София-град и съдии от Върховния административен съд.
            Темите, които ще бъдат предложени за обсъждане от участниците, са свързани с основанията за отказ на регистрацията на марки по националното законодателство, режимът на закрила на марката на Общността, принципите на Мадридската система за международна регистрация на марки и практиката при правоприлагането, установена от Патентното ведомство, българските съдилища, Съда на Европейските общности и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар.
            Целта на семинара е детайлно запознаване с някои принципи на марковата теория и практика, възприети на национално и международно равнище, както и дискутиране и разрешаване на проблемите, възникващи при прилагането на нормативната уредба в областта на марките и сближаване на практиката на административните и съдебните органи.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account