CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство участва в семинар за обучение на центровете за технологичен трансфер Print

            Eксперти от дирекция „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни” изнесоха лекции по въведение в индустриалната собственост на семинар на тема „Функциониращи центрове за технологичен трансфер – фундаментални дейности и процеси”. Семинарът е двудневен и е организиран в рамките на техническото сътрудничество, оказвано на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия по проект на програма PHARE „Подкрепа на осъществяването на Националната иновационна стратегия на България”.

            Семинарът се провежда  на 9 и 10 юни в Дома на учения към БАН и в него участват представители от университетските центрове за технологичен трансфер, БАН, УНСС, ГИС трансфер център и др.
            Лекторите от Патентното ведомство запознаха аудиторията със същността на индустриалната собственост, обектите на индустриална собственост, основните пътища и необходимите средства за получаването на закрила чрез патент и полезен модел у нас и в чужбина. Накратко бяха представени международните договори, свързани с тази защита – Договорът за патентно коопериране и Европейската патентна конвенция.
            Участниците в семинара проявиха голям интерес към представените теми, зададоха допълнителни въпроси и получиха информация за Българската мрежа за индустриална собственост, създадена от Патентното ведомство и обхващаща откритите в София и страната PATLIB центрове и IP Points.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account