CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Завърши втората годишна среща по сътрудничество на страните - членки на ЕПО Print

            Завърши Втората годишна среща по сътрудничество на страните - членки на Европейската патентна организация, която се проведе на 3 и 4 юни 2008 г. в хотел „Арена ди Сердика”, София.

            На участниците бе предоставено кратко резюме на резултатите от проведената среща, която имаше за цел да бъдат изслушани позициите на държавите по отделните предложения за сътрудничество в следните основни направления: ролята на националните патентни ведомства за квалификацията на европейските патентни представители, актуално състояние на проекта за автоматизирани административни услуги в областта на индустриалната собственост EPTOS и възможности за бъдещо сътрудничество, дейности на национално ниво като правоприлагане, маркетинг и оценка на индустриалната собственост и ролята на националните патентни ведомства, информационно консултативни мрежи в областта на патентната информация и бъдещи перспективи за развитие, програма за дистанционно обучение на Европейската патентна академия и други.
            Взето бе решение да се доразвият обсъдените възможности за развитие и да бъдат окончателно оформени и предложени за одобрение от държавите на предстоящи международни срещи през 2008 г.
            Срещата беше закрита от вицепрезидента на Европейското патентно ведомство проф. Мануел Десантес и председателят на Патентното ведомство на Република България Костадин Манев.
            В заключителните слова бяха изказани благодарности към представителите на 27-те страните - членки на Европейската патентна организация, които активно се включиха в обсъждането на актуалните въпроси на сътрудничеството и изразиха мнение по предложенията за бъдещи проекти.
            България, като страна домакин на тази изключително важна и плодотворна за бъдещата дейност на Европейското патентно ведомство среща, получи специални благодарности за отличното домакинство.
            Проф. Мануел Десантес заяви: „Втората среща по даден проблем се организира много по-трудно от първата и тя е решаваща за това, дали ще просъществува тази форма на сътрудничество и размяна на мнения между държавите. При организиране на събитие за първи път, ентусиазмът е носител на много енергия, докато за да организираш втората среща се изисква истинска вяра и постоянство, за да запазиш и доразвиеш постигнатото по време на първата.”
            Костадин Манев изрази готовността на българското Патентно ведомство да се включи активно в работата на начертаните бъдещи дейности и още веднъж акцентира върху резултатността на срещата, след която предстои да бъде извършена активна дейност, както от страна на Европейската патентна организация, така и от нейните членове.zalata-manevobshta-zalata
annual-meeting-ekip


 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account