CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Семинар „Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”- Благоевград Print

            На 16 май 2008 г., в хотел “Езерец”, Благоевград, се проведе семинар на тема “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”. Мероприятието, което е четвърто от поредицата, се осъществи в рамките на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г.

            Организатор на събитието, предназначено за представителите на малките и средни предприятия, беше Патентното ведомство на Република България. Семинарът беше посетен от представители на различни фирми, сред които „Тимбарк България”- ЕАД, „Колев и Колев” и други, а така също и от „Регион за трансгранично обединение- Струма”, БТПП, както и студенти и преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски”. Участниците бяха запознати с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността от висококвалифицирани лектори от Патентното ведомство. Разгледани бяха още подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM., Мадридския протокол, направен бе паралел между международните марки и марката на Общността, представен бе и дизайнът на Общността. Поставен беше въпросът за действащите на територията на Република България марки по национален ред, международни марки и марки на Общността, както и за заявителската активност на българските заявители за закрила на марки в чужбина. По време на провелата се дискусия бяха разяснени въпроси относно основанията за заличаване на регистрация на марка на Общността, решени бяха конкретни казуси, посочени бяха предимствата на заявителите при ползавнето на търсещата система на Ведомството- BPO- on line.
            Събитието беше медийно отразено от телевизия “Пирин”, Благоевград. Цялото интервю, дадено от мениджъра на проекта и директор на Дирекция “Марки и географски означения”, г-жа Добринка Добрева, ще бъде излъчено на 20 май (вторник) по същата телевизия.

img_0664img_0675
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account