CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Завърши третият семинар “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания” Print

            На 18 април 2008 г., в хотел “Принцес”- София, се проведе третият от поредицата семинари в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. на тема “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”, организиран от Патентното ведомство.

 
            Целева група на семинара бяха представители на бизнеса, измежду които редица браншови организации - Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Асоциацията на месопреработвателите, Българската камара на електронната промишленост и информатика, както и „Булгартабак”, „Белла България”, „Арома” и др. В семинара взеха участие и представители на Българската стопанска камара (БСК), както и на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), с които Патентното ведомство работи в отлична координация по отношение на различни национални и международни инициативи.
            Семинарът бе открит и воден от г-жа Добринка Добрева - директор на дирекция „Марки географски означения” на ПВ, която очерта предимства на системите на марката и дизайна на Общността и призова участниците в семинара за търсене на закрила на своите права на общностно ниво, с оглед реалното членство на страната ни в Европейския съюз и успешната реализация на българските фирми на международните пазари. Участниците бяха запознати с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността, представени от лектори от Патентното ведомство - г-жа Венета Шамандура, началник отдел “Международна регистрация”, г-жа Лидия Николова, старши експерт, “Национална регистрация” и г-жа Селин Алексиева, държавен експерт, дирекция “Международна дейност, развитие и сътрудничество”.
            По време на сутрешната сесия бяха разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM, както и Мадридският протокол. Следобед беше представена системата на дизайна на Общността и беше демонстриран достъпът до базата данни на OHIM и тази на Патентното ведомство, посредством търсещата система BPO On-line. По време на проведената дискусия участниците отправиха въпроси относно абсолютните основания за отказ от регистриране на марка (и по- конкретно случаите на съдържание на герб, знаме и ли други национални символни в нея), въпроси относно функционирането на информационната услуга на Ведомството BPO On-line, възможностите за закрила в обхвата на Мадридския протокол и спогодбата към него и др.
            Следващият семинар, като част от ангажиментите на Патентното ведомство по линия на техническото сътрудничество с OHIM - 2008, ще се проведе на 16.05. 2008 г. в гр. Благоевград, с целева група представители на малкия и среден бизнес на регионално ниво. Повече информация за него и останалите мероприятия на Ведомството, свързани с изпълнението на Договора от 2008 г., може да намерите в специализираната директория на сайта на Патентното ведомство(„Текущи проекти”- „Марка и дизайн на Общността”, както и в рубриката „Семинари и обучения”.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account