CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Продължават дискусиите на Работната група по ИС - формат „Патенти” към Съвета на ЕС Print

            На 02.04. 2008 г. и 08.04.2008 г. в Брюксел се проведоха поредните заседания на Работната група по ИС - формат „Патенти” към Съвета на ЕС, в която България е представлявана от експерти от Патентното ведомство.

            Предмет на обсъжданията бе проект за правен инструмент за създаване на патентна съдебна система на ЕС, изготвен от словенското председателство под формата на работен документ 7728/08 PI 14.
            Държавите - членки изразиха становищата си по проектонормите, свързани със съдебните органи на предложената система, съдиите, подсъдността, действието на съдебните решения и процедурните правила.

Сред акцентите в дискусията бяха въпроси относно юрисдикцията и компетентността на съда, приложимото право, квалификацията и състава на съдиите, механизмите за подбора и обучението им, представителството пред съда, езиковия режим на производствата. Представено бе и становище от Правната служба на Съвета във връзка с въпроса какви следва да бъдат правното основание и вида на разглеждания правен инструмент.

            Дискусиите по работен документ 7728/08 PI 14 ще продължат на следващото заседание на Работната група, което ще се проведе на 25.04.2008 г.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account