КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
БМИС контакти Печат

БЪЛГАРСКА МРЕЖА ЗА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ (БМИС)

Общ електронен адрес за контакти между представителите на всички центрове от БМИС:

Регионални патентно-информационни центрове  PATLIB

Патентно ведомство на Р България
бул. “Г. М. Димитров” 52Б
1040 София
Лице за контакт: Иванка Димитрова
тел.: (+359) 2 9701 332
факс: (+359) 2 873 51 82
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://www.bpo.bg

PATLIB център - Пловдив
Българска стопанска камара
бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” 37
Палата 27
4003 Пловдив
Лице за контакт: Йонко Пенчев
тел.: (+359) 888 204 200, (+359) 32 944 489
факс: (+359) 32 62 32 36 
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

PATLIB център – Русе
Русенска стопанска камара
ул. “Църковна независимост” 35
7000 Русе
Лице за контакт: Зоя Пимпирева
тел.: (+359) 82 825 013
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Информационно-консултативни (IP Point) центрове в областта на ИС

Технически университет - София
бул. “Климент Охридски” № 8
1756 София
Лице за контакт: Христина Димитрова
тел.: (+359) 2 965 35 67
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  

Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. “Студентска” № 8
7017 Русе
Лице за контакт: инж. Елисавета Павлова Недева
тел.: (+359) 82 888 577
e-mail:
ENedeva@ecs.uni-ruse.bg
http://www.uni-ruse.bg

Технически университет – Варна
ул. “Студентска” № 1НУК-508
9010 Варна
Лице за контакт: доц. Кирил Георгиев
e-mail: kirilvg@tu-varna.bg; kirilvg@abv.bg
http://www.tu-varna.bg

Медицински университет - София
бул. “Г. Софийски” № 1
1431 София
Лице за контакт: г-жа Пепа Славова-Коцилкова
тел: (+359) 2 952 31 71
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://mu-sofia.bg


Университет по библиотекознание
и информационни технологии (УниБИТ)
бул. "Цариградско шосе" № 119
1784 София
Лице за контакт: Елена Игнатова
тел.: (+359) 2 97 08 593
e-mail: e.ignatova@unibit.bg
http://www.unibit.bg

Технически университет Габрово
ул. „Хаджи Димитър” № 4
5300 Габрово
Лице за контакт: Йолина Христова
тел. (+359) 66 8
27 303
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://www.tugab.bg

Университет за национално и световно стопанство - УНСС
Институт по творчески индустрии и бизнес
Студентски град "Хр.Ботев"
1700 София
Лицa за контакт: ас. д-р Димитрина Папагалска, Искрен Константинов
тел.: (+359) 2 862 94 97
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Лесотехнически университет - София
бул. "Климент Охридски" № 10
1756 София
Лице за контакт: доц. д-р инж. Живко Гочев
тел. (+359) 2 91 907 308
факс: (+359) 2 862 28 30
мобилен: (+359) 898 223 687
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
 
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по международно сътрудничество и патенти
бул. "Марица" № 26
4002 Пловдив
Лице за контакт: Иванка Кунева, директор на Университетската библиотеката
тел.: (+359) 32 603790 
е-mail: nikolova_plovdiv@abv.bg

http://uft-plovdiv.bg


Съюз на изобретателите в България
ул. "Раковски" № 108
1000 София
лице за контакт: д-р инж. Марио Христов, юрист
тел./факс: (+359) 2 987 85 98
е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://www.sibulgaria.org
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка