CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Завърши вторият семинар “Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания” Print

            На 28 март 2008 г., в хотел “България”, гр. Бургас, се проведе вторият от поредица семинари в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. на тема, “Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”, организиран от Патентното ведомство.

            Целева група на семинара, открит лично от Председателя на ПВ, г-н Костадин Манев, бяха представители на местния бизнес. В обръщението си към тях г-н Манев изтъкна предимства на системите на марката и дизайна на Общността и призова участниците в семинара за търсене на закрила на своите права на международно и общностно ниво, с оглед реалното членство на страната ни в Европейския съюз и успешната реализация на българските фирми на международните пазари .Участниците бяха запознати с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността, представени от лектори от Патентното ведомство - г-жа Венета Шамандура, началник отдел “Международна регистрация”, г-жа Лидия Николова, старши експерт, “Национална регистрация” и г-жа Селин Алексиева, държавен експерт, дирекция “Международна дейност, развитие и сътрудничество”. Модератор беше г-жа Добринка Добрева, директор на дирекция “Марки и географски означения”.
            По време на сутрешната сесия бяха разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM. Презентацията бе възприета с интерес от страна на участниците. Проведе се дискусия по въпроси, свързани с базата данни по старшинство, нарушенията на правата върху марка и дизайн, обсъдени бяха и конкретни казуси. Лекторският състав разясни също и начините и характера на правната закрила на правата върху тези обекти на индустриалната собственост както на национално , така и на общностно ниво. На следобедната сесия бяха разгледани още марката на Общността и Мадридския протокол и дизайна на Общността.
            Следващият семинар, като част от ангажиментите на Патентното ведомство по линия на Техническото сътрудничество с OHIM - 2008, ще се проведе на 18.04. 2008 г., в гр. София, с целева група представители на малкия и среден бизнес. Предстои публикуването на повече информация за него и останалите мероприятия в специализираната директория за техническото сътрудничество на сайта на Патентното ведомство („Текущи проекти”- „Марка и дизайн на Общността”, както и в рубриката „Семинари и обучения”).
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account