CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Съветът на Европейския съюз публикува документ относно патентна юрисдикция на ЕС Print

            Съветът на Европейския съюз (СЕС) публикува документ № 7728/08 РІ 14, който е подготвен от Словенското председателство и ще се обсъжда в Работната група по интелектуална собственост - формат "Патенти" към СЕС. Документът съдържа предварителни положения на разпоредби за бъдещия правен инструмент, с който ще бъде създадена патентна юрисдикция на ЕС.

            Дебатът за европейската патентна съдебна система води началото си от осемдесетте години на миналия век, но не веднъж е бил преустановяван. От пролетта на миналата година обсъжданията бяха подновени и разпоредбите, предложени сега в документ № 7728/08 представляват обобщение на елементите на бъдещата европейска патентна съдебна система, дискутирани интензивно в Работната група до момента.
            В документа се предлага съдът да се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и Регистър. Първоинстанционният съд ще включва централно отделение и местни отделения в отделните страни - членки на ЕС. Предвижда се по желание на две или повече страни, неразполагащи с местни отделения, да се създават и регионални отделения. В първоинстанционния съд ще се гледат искове за патентни нарушения и обявяване на недействителност на патенти, а така също и за непознатите в българското законодателство декларации за неизвършване на нарушения и за предполагаеми нарушения. Предлага се съдебните състави в местните отделения да бъдат тричленни, като двама от съдиите ще са от съответната страна, в която е местното отделение, а третият ще бъде от т.нар. пул от европейски съдии. Езикът на производството може да бъде както официалният език на страната или избран от нея друг език, така и език, избран по договаряне между спорещите страни, измежду езиците на производство в Европейското патентно ведомство – английски, немски или френски.В документа на Словенското председателство са предложени и разпоредби, отнасящи се до правомощията на съда - неговите решения ще са с валидност на територията на страните, в които европейските патенти са валидирани, или ако се касае за патент на Общността - решенията ще са валидни на територията на целия Европейски съюз. Предложени са и текстове, засягащи правилата на процедурата, доказателствените средства, обучението на съдиите, представителството и др.
            Документ № 7728/08 e публикуван в Публичния регистър на Съвета: http://register.consilium.europa.eu/.
            Патентното ведомство на Република България е открило на своя сайт от средата на миналата година  специална рубрика „Патентната система в Европа”, където на emai This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it всички граждани са поканени и могат да изкажат становището си по този важен за страната европейски дебат.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account