CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПВ в процес на изпълнение на ангажиментите си по проекта IP-BASE Print

         Патентното ведомство на Република България е в процес на изпълнение на ангажиментите си по проекта Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост” (IP-BASE), резултат от сключеното на 31.10.2007 г. споразумение между 20 национални патентни ведомства на държави - членки на ЕС и 6 организации с Европейската комисия.

         Целта на проекта е да се създадат нов вид услуги - достъпни, лесни, отговарящи на потребностите на МСП и обхващащи съществуващите пропуски, както и да се усъвършенстват вече предлаганите услуги за популяризиране на обектите на индустриалната собственост (ИС), за начините на придобиване на права върху индустриална собственост и защитата на тези права от нарушения, както и информиране за начините на предпазване от нарушаване на чужди права. Част от проекта е и създаването на Информационно бюро за въпроси от областта на правата върху индустриалната собственост (IPR Helpdesk). Отделните задачи, включени в проекта, са разделени на работни пакети (РП).
         До този момент са изразили готовност да сътрудничат с Патентното ведомство при изпълнението на задачите по проекта Българската стопанска камара, Стопанска камара - Варна, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Браншовият съюз на производителите от леката промишленост - Русе.
         Патентното ведомство вече е стартирало работата по анализа на ситуацията и планирането на дейностите за създаването на Информационно бюро в рамките на ведомството (РП 8); направен е анализ на потребностите на организациите, работещи с МСП, за ефективното предоставяне на услуги в областта на ИС (РП 5); направен е анализ на предоставяните в България услуги в областта на правоприлагането и на компетентните институции (РП 9 и 10); определени са заинтересованите среди от разработването на „Ръководства по сектори” от текстилната и шивашката, кожарската, обувната и мебелната промишленост (РП 13).
         Връзката на Ведомството с крайния потребител на предвидените за разработване услуги е ключът към успеха на проекта!
         Каним всички заинтересовани организации и предприятия, които са готови със своите знания и опит да допринесат за ефективното изпълнение на задачите по проекта, да осъществят контакт с нас:

Селин Алексиева – държавен експерт, отдел „Международна дейност” Телефон: 970-13-45; ел. поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Йордан Политов – юрист, младши експерт, отдел „Международна дейност” Телефон: 970-14-44; ел. поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account