КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
125 години Парижка конвенция Печат

            На 20 март 2008г. Генералният директор на Световната организация по интелектуална собственост д-р Камил Идрис отправи поздравление по случай 125-годишнината от подписването на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост. Така наречената „Парижка конвенция” е подписана във френската столица на 20 март 1883 г. и се счита за крайъгълния камък на международната система за индустриална собственост. Една от основните особености на договора е, че въвежда международни стандарти, налагащи на страните да прилагат същата степен на защита към гражданите от други страни, каквато прилагат към своите граждани.

            В обръщението си д-р Идрис отбеляза, че принципите, заложени в този епохален по своята значимост договор, днес са толкова актуални, колкото са били преди повече от век. Фактът, че всеки следващ договор, свързан с индустриалната собственост, е вдъхновен от Парижката конвенция, е свидетелство за далновидността на политиците от онова време и за непреходното значение на системата за индустриална собственост.

            През 1883 г. договорът е бил подписан от 11 държави, а влиза в сила година по-късно с 14 страни  членове. Днес, 172 страни от всички краища на света са членки на договора. Главното основание за подписването на Парижката конвенция - страните да предоставят възможност на своите граждани за достъп до системата на закрила на интелектуалната собственост в други държави – 125 години по-късно се затвърждава още повече като философия, посочва д-р Идрис. Това е най-важният принцип за конкурентоспособността на международно ниво в условията на глобализиращата се икономика.

            Парижката конвенция се отнася до индустриалната собственост в най-широк смисъл, включвайки патенти, марки, промишлени дизайни, полезни модели, търговски наименования, географски означения и борба с нелоялната конкуренция.

            Административните задачи на Съюзите, създадени по силата на Парижката конвенция и Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, се изпълняват от учредената през 1967 г. Световната организация за интелектуална собственост (СОИС).

            България е подписала Парижката конвенция на 13 юни 1921г. и е страна - членка по 10 договора, регулиращи закрилата на изобретения, марки, географски означения, промишлени дизайни и въвеждащи общи класификации за обектите на индустриалната собственост.

            България е член на Програмния и бюджетен комитет на СОИС, а на 43-та Генералната асамблея, състояла се в периода 24 септември – 3 октомври 2007 г., е избрана за член и на Координационния комитет на СОИС.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка