КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентната система в Европа - отзиви Печат


Декларация на договарящите се държави членки относно подготовката за влизане в сила на Единния съд за патентите

Становище на AIPPI относно Споразумението за Единен патентен съд

Становище на Българската генерична фармацефтична асоциация относно проект на Споразумение за Единен патентен съд

Становище относно Споразумение за Единния патентен съд, подписано от 22 ПИС

Становище на Патентното ведомство по повдигнатите от Българската национална група на AIPPI въпроси

Становище на Българската национална група на AIPPI

Позиция на BUSINESSEUROPE по работния документ на Словенското председателство "Европейска съдебна система в областта на патентите - основни характеристики"

Становище на Института за правни науки към Българската академия на науките относно Европейската съдебна система по патентните спорове

Становище на г-жа Олга Сиракова, юрист, представител по индустриална собственост, ИНТЕРЮС, относно патента на Общността

Становище на г-жа Олга Сиракова, юрист, представител по индустриална собственост, ИНТЕРЮС,  относно Европейската съдебна система по патентните спорове

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка