CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Подписан е Националният план за действие във връзка със сътрудничеството с ЕПО Print

            Президентът на Европейското патентно ведомство Алисън Бримлоу и председателят на Патентното ведомство на Република България Костадин Манев размениха ноти по време на 111-та среща на Административния съвет на Европейската патентна организация /ЕПО/ през март в Мюнхен, с което фактически бе осъществено подписването на Националния план за действие във връзка със сътрудничеството с Европейската патентна организация.

            България е сред първите държави, изработили и подписали този нов и изключително важен двустранен документ. Сътрудничеството между ЕПО и страните членки ще се осъществява отсега нататък въз основа на такива двустранни договори.             
            Планът обхваща двугодишен период (2008-2009) и е изцяло хармонизиран с новата политика на сътрудничество между Европейската патентна организация и нейните членове. Той включва осем проекта: внедряване на системата за автоматизирани административни услуги за закрила на правата върху индустриалната собственост - EPTOS, провеждане на конференция по патентна информация PATLIB2009, организиране на годишна среща по сътрудничеството със страните членове на ЕПО, повишаване осведомеността на малките и средните предприятия по въпросите на индустриалната собственост /ИС/, усилване на познанията и културата в областта на защитата на правата върху ИС сред държавните институции, повишаване нивото на квалификация на служителите на Патентното ведомство, разработване на сертифицираща програма по ИС за студенти от българските университети, дистанционно обучение по ИС.
            Патентното ведомство започна действия по осъществяването на някои от проектите съгласно утвърдения план. В ход е подготовката на обучение за служителите в необходимите комуникационни умения по въпросите на повишаване на осведомеността за индустриалната собственост на малките и средните предприятия. Лектор ще бъде Джереми Филпот от Европейската патентна академия, а обучението ще се проведе в Патентното ведомство на 15 април.
            В ход е и подготовката за годишната Среща на високо равнище по въпросите на сътрудничеството със страните - членки на ЕПО, която ще се проведе в София на 3 и 4 юни тази година.
Съобразно новата политика на сътрудничество със страните членки на ЕПО при осъществяването на предвидените проекти България ще получи определена финансова подкрепа от европейската патентна институция.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account