CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Семинар, организиран от ПB, за представители на Агенция “Митници”, полиция и прокуратура, София Print

            Днес, 14 март 2008 г., в хотел “Принцес”, гр. София, се провежда семинар на тема, “Системи на марката и дизайна на Общността”, организиран от Патентното ведомство. Мероприятието, което се осъществява в изпълнение на Договора за Техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г., преминава при изключителен интерес от страна на поканените институции - Агенция “Митници”, полиция и прокуратура - гр. София.

            Петдесет и четиримата участника се запознават с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността, презентирани от лектори от Патентото ведомство - г- жа Венета Шамандура- началник отдел “Международна регистрация”, Лидия Николова- старши експерт - “Национална регистрация” и г-жа Селин Алексиева - държавен експерт, дирекция “Международна дейност, развитие и сътрудничество”. Модератор е г-жа Добринка Добрева - директор на дирекция “Марки и географски означения”.
            По време на сутришната сесия бяха разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM. Презентацията бе възприета с интерес от страна на участниците. Проведе се дискусия по въпроси, свързани с базата данни по старшинство, нарушенията на правата върху марка и дизайн, обсъдени бяха и конкретни казуси. Следващата презентирана тема бе “Марката на Общността и Мадридския протокол”. Семинарът, който и тече в момента, ще приключи с връчването на всички участници на Удостоверение за успешно пременало обучение - “Системи на марката и дизайна на Общността”.
            Следващият семинар, част от ангажиментите на Патентното ведомство по линия на Техническото сътрудничество с OHIM - 2008, ще се проведе на 28.03. 2008 г., в гр. Бургас, с целева група представители на малкия и среден бизнес. Предстои публикуването на повече информация за него и останалите мероприятия в специална създадената директория за техническото сътрудничество на сайта на Патентното ведомство.
 
img_1317
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account