CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Стартира изпълнението на новия Договор за техническо сътрудничество с OHIM за 2008 г. Print
            В края на 2007 г. успешно приключи изпълнението на Договора за техническо сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2007 г. Предмет на споразумението бе популяризирането на марката и дизайна на Общността в България.
            В изпълнение на Договора, в официалния сайт на Патентното ведомство, в частта - „Текущи проекти”, беше създадена специална директория, в която се публикуваше и поддържаше актуална информацията относно марките и дизайните на Общността като: мероприятия по Договора, нормативната база, полезни връзки към сайта на ОНІМ и някои практически въпроси. Съгласно условията на Договора бяха проведени шест семинара в София и страната, бяха издадени и разпространени на български език брошури на ОНІМ. Направени бяха множество публикации и в специализирани издания. ОНІМ даде висока оценка за изпълнение на задачите по Договора и за представения отчетен доклад.
            В изпълнение на ангажиментите, поети по новия Договор за 2008 г., Патентното ведомство планира да разшири информационната кампания за популяризиране на марката и дизайна на Общността с осъществяването и на нови дейности. Предвидено е провеждането на редица мероприятия, насочени към повишаване осведомеността за марката и дизайна на Общността. Като дейности по изпълнението на проекта за тази година са предвидени организиране на шест семинара по CTM и RCD в София и различни градове на страната, провеждане на ”Ден на търговската марка и дизайн – 2008” в София, създаване и публикуване на двуезичен сборник за правната уредба на закрила на марката и дизайна на общностно ниво и др.
            Предстои създаването на специализирана директория на сайта на Патентното ведомство, в частта „Текущи проекти”, в която ще бъде публикувана актуална информация във връзка с изпълнението на Договора за 2008 г.
            Като предприета стъпка по реализацията на новия Договор, Патентното ведомство ще проведе първия от поредицата семинари „Системи на марката и дизайна на Общността- практически познания”, на 14 март, в гр. София. Целева група на това мероприятие ще бъдат представители на Полицията, Агенция „Митници” и Прокуратурата - гр. София.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account