CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Започна 113-тата среща на Административния съвет на ЕПО Print

            Днес, 4 март 2008 г., започна 113-тата среща на Административния съвет на Европейската патентна организация (ЕПО). Заседанието, което се провежда четири пъти годишно, събира делегации на най-високо ниво на 34-те страни членове на Организацията и разглежда въпроси от първостепенна важност за ЕПО и патентната система в цялост. С оглед пълноправното членство на Република България в ЕПО страната ни редовно участва в работата на Административния съвет с делегация, оглавявана от Председателя на Патентното ведомство, г-н Костадин Манев и членове: директора на дирекция „Международна дейност, развитие и сътрудничество, г-жа Светла Йорданова.

            Дневният ред на срещата, която  ще продължи до 6 март,  предвижда дискусии и вземане на решения по редица актуални въпроси, във връзка с предложенията за Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция (ЕПК) - урегулиране на патентните такси за 2008 г. Предстои да бъде дискутиран и друг въпрос относно ролята на таксите в европейските патентни системи.
            Предвид неотдавнашното влизане в сила на изменената Европейска патентна конвенция (ЕПК 2000), на 12 декември миналата година, и въпросите, които ще възникват по отношение на нейното прилагане, разглеждането им ще бъде точка от дневния ред на предстоящата среща. Тези и други теми имат пряко отношение към дейността и на Европейската патентна организация.
            Дневният ред на срещата предвижда и обсъждане  на финансовия статус на ЕПО, бюджетната политика, социалната политика по отношение неговите служители, взаимодействието на Европейското патентно ведомство с други ведомства, както и резултати от участия в многостранни проекти. Понастоящем членове на Европейската патентна организация са всичките 27 члена на Европейския съюз плюс Република Хърватска, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Швейцария и Турция.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account