CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Централна патентна библиотека се провежда семинар в рамките на проект по програма PHARE Print
            На 27-28 февруари 2008 г., в Централна патентна библиотека на Патентното ведомство се проведe двудневен семинар на тема „Преглед на съществуващите институции от държавния и частен сектор, чиято дейност е свързана с създаване, въвеждане и разпространение на нови технологии”.
            Семинарът се организира в рамките на проект по PHARE – BG 2005/017-353.10.06 „Подкрепа на прилагането на националната иновационна стратегия” и е предназначен преди всичко за служители от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия.
            В рамките на семинара беше проведено обучение относно използването на определени критерии за анализ на мрежата от институции и организации в областта на новите технологии и иновациите, оценката на капацитета на съществуващите иновационни мрежи за постигане на определени цели, както и оказване на съдействие за запълване на констатираните празноти.
            Лектори на семинара бяха д-р Лиса Коуей, ръководител на проекта и водещ експерт, и г-н Колин Алегзандър, директор, Consultancy and Projects Oxford Innovation, Великобритания.
            В семинара и дискусиите дейно участие взеха и служители на Патентното ведомство, като една от институциите, които имат пряко отношение към прилагането на националната иновациотнна стратегия и  създаването на мрежа от центрове в подкрепа на МСП, иновациите и технологичния трансфер.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account