CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
СОИС публикува статистика за световната заявителска активност в областта на патентите Print
            Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) публикува в началото на месец февруари 2008 г. патентната си статистика за 2007 г. (The WIPO Patent Report 2007). В нея се отбелязва значителен ръст на заявителска активност в световен мащаб за последните години. В периода между 1995 г. и 2005 г. броят на подаваните заявки в световен мащаб нараства с около 4.7 % годишно, с което общият брой на подадените заявки за патенти през 2005 г. достига над 1.6 млн.

            Така наречените „петте големи” ведомства – Китай, Япония, САЩ, Корея и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) - заедно реализират 77 % от всички подадени заявки и 74 % от издадените патенти.
Докладът на Световната организация отчита повишаваща се интернационализацията на патентната система, като броят на подадените чужди заявки се е увеличил с 7.6 % в периода между 2004 г. и 2005 г.
Изобретенията от областта на електротехниката и електрониката заемат дял от около 35 % от общия брой патентни заявки за периода 2000 г. – 2005 г., подадени предимно в Япония, САЩ, Корея, Европа и Китай. Всяка година СОИС публикува статистика за тенденциите на патентната заявителска активност, позовавайки се на данни, предоставени от националните ведомства, както и от Европейското патентно ведомство, съдържащи се в PATSTAT database.
            Годишните отчети на Патентното ведомство на Република България за последните три години от 2005 г. до 2007 г. сочат постоянна тенденция към увеличаване броя на подадените заявки за патент, като за 2006 г. увеличението е било с 5.5 % спрямо предходната година, а през 2007 г. увеличението е с около 9.2 % спрямо 2006 г. (общо 463 броя постъпили заявки за изобретения и полезни модели през 2007 г. спрямо 424 броя през 2006 г.). През 2006 г. са издадени общо 403 патента (337 са за изобретения и 66 за полезни модели), а през 2007 г. са издадени общо 409 патента (265 за изобретения и 144 за полезни модели).
            За разлика от световните тенденции, броят на заявките, подадени у нас от чужди граждани, с всяка следваща година намалява, което се обяснява с присъединяването на България към Европейската патентна конвенция и възможностите, които тя предлага на заявителите. През 2005 г. в българското Патентно ведомство са подадени 56 заявки от чужди граждани, докато през 2004 г. те са били 130. Тенденцията към намаляване се запазва и през 2006 г., когато подадените заявки от чужди заявители са 52. За сметка на намаления брой заявки, подадени по национален ред от чужденци, с всяка следваща година се увеличава броят на валидираните у нас европейски патенти. През 2004 г. - първата година, в която започва валидирането на европейски патенти у нас след присъединяването на България към Европейската патентна конвенция, е поискана правна закрила на територията на Р. България на 19 европейски патента и временна закрила на 5 заявки за европейски патент. През 2005 г. правна закрила е предоставена вече на 187 европейски патента и временна закрила на 17 заявки за европейски патент, а през 2006 г. – на 618 европейски патента и временна закрила на 6 заявки за европейски патент.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account