CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Брюксел се състоя заседание на работната група по интелектуална собственост към съвета на ЕС Print

            На 25 януари 2008 г. в Брюксел се състоя първото за годината заседание на Работната група по интелектуална собственост – формат патенти, към Съвета на Европейския съюз. Патентното ведомство е ресорната българска институция за участие в заседанията на тази Работна група.

            На срещата бе продължено обсъждането на бъдещата Европейска съдебна система по патентните спорове, което с прекъсвания се води от началото на осемдесетте години на миналия век, но през миналата година то бе твърде интензивно.
            Словенското председателство на ЕС планира провеждането на още осем срещи на Работната група през своя мандат, с което да ускори дискусията и допринесе за създаването на проект за бъдещата Европейска съдебна система до края на 2008 г. Първата стъпка за настоящата година в този процес бе подготвеният от Словенското председателство документ № 5245/08 РІ 1, който бе обсъден на заседанието.
            Работната група разгледа също и гласуваното на първо четене на 12.12.2007 г. предложение на Европейския парламент за Директива, изменяща Директива № 98/71/ЕС, за правната закрила на дизайните.
            Съдържанието на документ № 5245/08 РІ 1 може да бъде видяно в Интернет на адрес:

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st05/st05245.en08.pdf

            Отчитайки важността на разискваните въпроси, Патентното ведомство още през юни 2007 г. откри специална рубрика на уеб страницата си - „Патентната система в Европа”.
            Във връзка с това Патентното ведомство отново отправя покана към всички икономически субекти, специалисти в областта на индустриалната собственост и българската общественост да се запознаят с материалите и темата и да изразят становище, мнение или предложение на посочения адрес: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account