CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентното ведомство публикува информация за заявителската активност през 2007 г. Print
         Патентното ведомство е подготвило и публикува статистически данни за заявителската активност и постановените решения през 2007 г.
         2007 г. е първата година, през която  действа новият Закон за патентите и регистрацията на полезните модели /ЗПРПМ/, който влезе в сила през м. ноември 2006 г. Може да се отбележи, че новият режим на полезните модели, който законът регламентира, доведе до увеличаване на броя на заявките за полезни модели, докато в областта на заявките за патенти за изобретения няма съществена промяна.
         Отбелязва се спад по отношение на постъпилите заявки за регистрация на марки и промишлени дизайни, което е очаквано следствие от присъединяването на нашата страна към Европейския съюз и свързаното с това разпростиране действието на марката на Общността и дизайна на Общността за територията на Република България от 01.01.2007 г.
         При заявките за нови сортове растения и породи животни се отбелязва ръст от над 50%.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account