CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Хърватска и Норвегия се присъединиха към ЕПО Print

            На 1 януари 2008 г. към Европейската патентна конвенция (ЕПК) се присъединиха две нови страни - Хърватска и Норвегия.  С това общият брой на страните - членове на Европейската патентна организация стана 34.

            По този повод президентът на Европейското патентно ведомство г-жа Алисън Бримлоу приветства Хърватска и Норвегия като нови членове, които могат да допринесат за оформянето на европейската рамка на индустриалната собственост, която ще подкрепя и увеличава растежа и конкурентната позиция на континента.
            И двете страни са се присъединили към ревизирания вариант на ЕПК, който влезе в сила на 13 декември 2007 г.
            Понастоящем членове на Европейската патентна организация са всичките 27 члена на Европейския съюз плюс Хърватска, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Швейцария и Турция.
            Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и бившата Югославска република Македония също признават европейския патент на своите територии, което прави европейския патент действащ в 38 държави и на пазар от около 570 млн. население.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account