КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
IPeuropeAware Печат
cab-logo1          
IP AWARENESS AND ENFORCEMENT MODULAR BASED ACTIONS FOR SMES (IPeuropAware)
Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост с насоченост към МСП
            
logo-cippie-pequeno1
Проектът се финансира от Европейската комисия, Генерална дирекция "Предприятия и индустрия", Рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" (Competiitveness and Innovation Framework programme (CIP).Проектът има практическа насоченост и е с продължителност от три години (до м. ноември 2010 г.). Неговата цел е да се насърчи бизнес развитието и иновациите сред предприятията, в частност на МСП, посредством подобряване на тяхното познание за интелектуалната собственост. По-специално това ще включва усъвършенстване на използването на правата върху интелектуална собственост от МСП и подобряване на способността на последните да защитават тези права и да се борят с фалшификаторите. Проектът ще подпомогне предприятията при използването на ИС в международни изследователски проекти и проекти за технологичен трансфер. Ще бъде изграден по-близък контакт и сътрудничество между експертите по интелектуална собственост и посредническите организации на бизнеса с цел подобряване на достъпа на МСП и на публичните изследователски организации до услугите в областта на интелектуалната собственост на национално, европейско и световно ниво.

logoinnovaccessInnovAccess е съставна част от проекта IPeuropAware, който се финансира от програмата
 
 Competiitveness and Innovation Framework programme (CIP), DG Enterprise and Industry of the European Commission             

           

Патентното ведомство на Република България участва в проекта IPeuropAware в резултат на сключеното на 31.10.2007 г. споразумение между националните патентни ведомства на държавите - членки на ЕС и Европейската комисия.

В настоящата рубрика на страницата на Патентното ведомство ще бъде публикувана информация за всички дейности на Ведомството по проекта в подкрепа на МСП.
Каним всички заинтересовани организации, които имат интерес, да осъществят контакт с нас.

Лица за контакт:

Цанка Петкова – държавен експерт, отдел „Експертиза”

тел.: 9701 356; ел. поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Радосина Халачева – младши експерт, отдел „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол”

тел.: 97 01 345; ел. поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка