КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
IPeuropeAware Печат
cab-logo1          
IP AWARENESS AND ENFORCEMENT MODULAR BASED ACTIONS FOR SMES (IPeuropAware)
Повишаване на осведомеността и прилагане на правата върху интелектуална собственост с насоченост към МСП
            
logo-cippie-pequeno1
Проектът се финансира от Европейската комисия, Генерална дирекция "Предприятия и индустрия", Рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" (Competiitveness and Innovation Framework programme (CIP).Проектът има практическа насоченост и е с продължителност от три години (до м. ноември 2010 г.). Неговата цел е да се насърчи бизнес развитието и иновациите сред предприятията, в частност на МСП, посредством подобряване на тяхното познание за интелектуалната собственост. По-специално това ще включва усъвършенстване на използването на правата върху интелектуална собственост от МСП и подобряване на способността на последните да защитават тези права и да се борят с фалшификаторите. Проектът ще подпомогне предприятията при използването на ИС в международни изследователски проекти и проекти за технологичен трансфер. Ще бъде изграден по-близък контакт и сътрудничество между експертите по интелектуална собственост и посредническите организации на бизнеса с цел подобряване на достъпа на МСП и на публичните изследователски организации до услугите в областта на интелектуалната собственост на национално, европейско и световно ниво.

logoinnovaccessInnovAccess е съставна част от проекта IPeuropAware, който се финансира от програмата
 
 Competiitveness and Innovation Framework programme (CIP), DG Enterprise and Industry of the European Commission             

           

Патентното ведомство на Република България участва в проекта IPeuropAware в резултат на сключеното на 31.10.2007 г. споразумение между националните патентни ведомства на държавите - членки на ЕС и Европейската комисия.

В настоящата рубрика на страницата на Патентното ведомство ще бъде публикувана информация за всички дейности на Ведомството по проекта в подкрепа на МСП.
Каним всички заинтересовани организации, които имат интерес, да осъществят контакт с нас.

Лица за контакт:

Цанка Петкова – държавен експерт, отдел „Експертиза”

тел.: 9701 356; ел. поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Радосина Халачева – младши експерт, отдел „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол”

тел.: 97 01 345; ел. поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка