CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Изменената Европейска патентна конвенция (ЕПК 2000) влезе в сила на 13.12.2007 г. Print
            Ревизираният документ е вече действащ за тридесет и двете страни-членки на Европейската патентна организация, след като изтече срокът съгласно изискването на чл. 8 за депозиране на ратификационните инструменти на петнадесет от тях.

            Приета през 1973 г. и ревизирана последно през 2000 и 2001 г., Конвенцията е основополагащият документ, който осигурява на Европа рамката на патентната правна закрила и регулира всички отношения, свързани с европейския патент. Новата версия има за цел постигане ефективно развитие на патентно право, с оглед хармонизирането на международната закрила на индустриалната собственост.
            Република България е страна членка на Конвенцията от 1юли 2002 г.
           На интернет адрес на страницата на Европейското патентно ведомство, http://www.epo.org/patents/updates/2007/20071211.html, е публикувана сравнителна таблица на старите и нови разпоредби на Конвенцията.
           Пълният текст на ЕПК 2000 е достъпен в PDF формат на: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/$File/EPC_13th_edition.pdf.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account