CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Подписка за абонамент за официалния бюлетин на ПВ Print

            От м. декември 2007 г. Патентното ведомство на Република България открива подписка за абонамент за своя официален бюлетин за І-то шестмесечие на 2008 година.

            Официалният бюлетин е месечно издание на Патентното ведомство на Република България, което включва информация за заявки и патенти за изобретения, заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти, имащи действие на територията на Р България, сертификати за допълнителна закрила;регистрирани полезни модели, заявки и сертификати за нови сортове растения и породи животни, заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки, географски означения, заявки за регистрация и регистрирани промишлени дизайни, топологии на интегралните схеми, както и актуализиран списък на представителите по индустриална собственост и информация за вписвания, промени и правния статус на защитните документи.
            Стойността на абонамента за първото шестмесечие на 2008 г. е 120,00 лв., а на единичен брой - 20,00 лв.

Подробна информация и Талон за абонамент
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account