CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Завърши Националната конференция Print

            На 4 декември 2007 г. в зала 3 в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) се проведе националната конференция „Индустриалната собственост в България една година след присъединяването към Европейския съюз“, организирана от Патентното ведомство на Република България със съдействието на ФНТС, Алианса по интелектуална собственост в областта на фармацията, химията и биологията и Съюза на изобретателите в България.

            Конференцията протече в атмосфера на изключително голям интерес и активност от страна на участниците.
            През първата работна сесия „Държавна политика” лектори от Патентното ведомство, ФНТС, Министерството на културата, Министерството на икономиката и енергетиката и на Министерството на вътрешните работи разгледаха теми, свързани с финансирането на иновационни проекти, икономическия принос на авторскоправните индустрии в България, оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, държавната политика в областта на секретните патенти, полезните модели и промишлените дизайни, свързани с отбраната и сигурността на страната. Беше отделено внимание и на системите на марката и дизайна на Европейската общност.
            През втората работна сесия „Прилагане на правата върху индустриалната собственост” бяха дискутирани проблеми, свързани с пиратските продукти в Република България и противопоставяне на престъпленията срещу индустриалната собственост, дейността по прилагането, практиката, проблемите и съдебната практика по дела, свързани с индустриалната собственост. Споделен беше и опитът на Европейския иновационен център – България. Като лектори участваха представители от Дирекция национална служба полиция, Агенция „Митници”, Комисия за защита на конкуренцията, Софийски градски съд и Европейски иновационен център – България.
            Конференцията протече при подчертан медиен интерес. Тя беше закрита от председателя на Патентното ведомство г-н Костадин Манев.
 img_0786
img_0807
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account