CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Завърши семинарът „Търговска марка и дизайн на Общността” Print
            В София завърши семинарът на тема „Търговска марка и дизайн на Общността - характеристика, действие и регистриране. Практика на Съда на ЕО”, който бе организиран от българската ИДЛО Алумни Асоциация и Патентното ведомство с подкрепата на Международната организация за развитие на правото /ИДЛО – Рим/.
            В семинара участваха адвокати и патентни представители. Интерес бе проявен и от журналисти, работещи по въпроси на бизнеса и търговията.
            Семинарът протече съгласно предварително обявената програма, която включваше лекции за закрилата и процедурата по регистрация на марка и дизайн на Общността, нарушенията на правата върху марки и дизайни и конфликтите между национални права и права върху марки и дизайни на Общността. С интерес от участниците в семинара бяха посрещнати и въпросите на гражданско-правната защита на търговската марка и анализа на дела на съда на ЕО, свързани с търговската марка на Общността.
            Лектори от Патентното ведомство бяха Добринка Добрева, директор дирекция „Марки и географски означения” и Мариана Цвяткова, директор дирекция „Правно осигуряване и спорове”.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account